tel. +48 22 55 40 730

Regulamin nabywania, korzystania i ochrony własności intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim

19 stycznia 2011 roku Senat Uniwersytetu Warszawskiego uchwałą nr 314 wprowadził w życie Regulamin nabywania, korzystania i ochrony własności intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim.

22 stycznia 2014 roku uchwałą nr 168 Senat UW znowelizował Regulamin nabywania, korzystania i ochrony własności intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim.

 

22 marca 2017 roku Senat Uniwersytetu Warszawskiego uchwałą nr 68 znowelizował 

Regulamin zarządzania własnością intelektualną na Uniwersytecie Warszawskim.

Regulamin dostępny jest również w WERSJI ANGIELSKIEJ.

 

Zachęcamy do zapoznania się również z ‚Przewodnikiem po Regulaminie’, który stanowi zbiór najczęstszych pytań i odpowiedzi dot. Regulaminu.

Zarządzeniem nr 29 – z dnia 16 sierpnia 2011 r. Rektor Uniwersytetu Warszawskiego wprowadził obowiązek stosowania wzorów umów zawieranych na podstawie Regulaminu nabywania, korzystania i ochrony własności intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim.

Przed dopuszczeniem do pracy naukowo-badawczej studentów, doktorantów, stażystów, stypendystów, naukowców wizytujących lub innych osób niepozostających z Uniwersytetem w stosunku pracy, Kierownik jednostki organizacyjnej jest zobowiązany zawrzeć umowę zapewniającą nabycie praw do Rezultatów Twórczych przez Uniwersytet.

Umowy powinny zawierać zobowiązanie do przestrzegania Regulaminu w zakresie objętym umową, w szczególności do Powiadomienia o Rezultacie Twórczym oraz współpracy przy jego ochronie i Komercjalizacji.