tel. +48 22 55 40 730

Praktyki studenckie

Poszukujemy osób zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy, a także nabyciem/pogłębieniem umiejętności z zakresu transferu i komercjalizacji wiedzy oraz technologii poprzez wzięcia udziału w programie stażowym w Uniwersyteckim Ośrodku Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Nabór w programie stażowym jest ciągły. Termin odbycia stażu, liczba godzin do zrealizowania — do uzgodnienia. Oferujemy dużą elastyczność czasową, możliwość pracy poza biurem.

Przykładowe cele realizowanego stażu (do wyboru):

 • Wsparcie procesu transferu i komercjalizacji wiedzy oraz technologii, w tym komercjalizacji własności intelektualnej (IP), który realizowany jest przez UOTT UW,
 • Zadania Biura ds. Patentów, polska i zagraniczna procedura patentowa, patentowanie na UW studium przypadku, systemy zarządzania własnością intelektualną,
 • Przeprowadzanie przeglądu potencjalnego rynku na potrzeby danego wynalazku/IP,
 • Przygotowywanie materiałów informacyjnych w zakresie sprzedaży i promocji danego wynalazku, identyfikacja ofert wybranych jednostek Uniwersytetu,
 • Zapoznanie się z tematyką pozyskiwania funduszy na otwarcie i rozwój firmy oraz praktycznymi aspektami zakładania i prowadzenia własnej działalności.    

Dalsza współpraca, w postaci zatrudnienia w Jednostce, może obejmować również m.in.:

 • przegląd obecnego stanu techniki dla zadanej technologii,
 • wyszukanie odbiorców dla opracowanych technologii lub wyszukanie technologii dla odbiorców,
 • wyszukiwanie naukowców, grup badawczych mogących się podjąć opracowania, dostosowania, ulepszenia technologii,
 • proponowanie rozwiązań, ulepszeń technologicznych,
 • proponowanie zastosowania nowych technologii rozszerzających spektrum oferowanych usług przez firmę,
 • współpracę z zespołami badawczymi w celu budowanie portfela kompetencji jednostek naukowych, określenia produktów badań,
 • analizę rynku, budowanie relacji z przedsiębiorcami.  

KORZYŚCI  

 • Poznanie mechanizmu procesu sprzedaży usług wysoko wyspecjalizowanych (IP) oraz innych zagadnień transferu wiedzy i technologii,
 • rozpoznanie źródeł finansowania oraz praktycznych aspektów zakładania i prowadzenia własnej działalności,
 • zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu działalności spółek typu Spin Off/Spin Out, możliwość pracy w doświadczonym, międzynarodowym zespole ekspertów oraz późniejszego zatrudnienia na stanowisku asystenta brokera technologii.  

Oferujemy możliwość odbycia stażu w języku angielskim.