tel. +48 22 55 40 730

Klub Innowacji UW

Klub Innowacji UW to platforma uniwersytecka, na której polska nauka chce się spotykać z biznesem. Klub powstał jako wspólna inicjatywa Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii UW działającego na rzecz komercjalizacji nauki, Inkubatora UW wspierającego rozwój przedsiębiorczości w społeczności akademickiej oraz UWRC, spółki celowej Uniwersytetu Warszawskiego udzielającej osobowości prawnej dla przedsięwzięć biznesowych naszych studentów i naukowców, a także współuczestniczy w powstawaniu uniwersyteckich spółek spin-off obejmując w nich udziały.

Klub realizuje swoje działania w ramach Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego stanowiącego pomost we współpracy i w komunikacji między nauką a otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Klub_Innowacji_UW---logo-max

Zrzeszamy szeroki wachlarz instytucji zróżnicowanych pod względem wielkości, rodzaju i struktury tj.:

 • Największy ośrodek akademicki posiadający wysoce wykwalifikowane i specjalistyczne kadry, koła naukowe i stowarzyszenia studenckie, kształcący ponad 45 tys. studentów,
 • Międzynarodowe korporacje, duże polskie spółki oraz MŚP z branż usługowych i produkcyjnych działających w innowacyjnych obszarach, w tym start-upy i spin-offy,
 • Administracja rządowa i samorządowa, organizacje pozarządowe, instytucje otoczenia biznesu, m.in. klastry, parki technologiczne i przemysłowe, izby bilateralne, izby handlowe, stowarzyszenia branżowe.

O czym mówiliśmy na spotkaniach Klubu Innowacji UW

Spotkanie z udziałem Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, wybitnych naukowców z sektora Med i Tech, a także liderów najlepiej komercjalizującego wiedzę zespołu naukowego UW oraz najlepszej spółki spin-off UW.

Wśród zaproszonych prelegentów na Arenie Innowatorów w rundach Med i Tech znajdują się, oprócz naukowców z UW, naukowcy pracujący dla naszych partnerów w projekcie „Inkubator Innowacyjności +”: Politechniki Świętokrzyskiej oraz Instytut Fizyki PAN.

 

Gości wydarzenia przywitał Rektor UW Jego Magnificencja dr hab. prof. UW Marcin Pałys, a całość poprowadził kierownik Inkubatora UW Jacek Sztolcman.

Na początku Błażej Osiński (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW) opowiedział w swoim wystąpieniu o doświadczeniach zespołu naukowego we współpracy z niemieckim koncernem samochodowym i ideii Machine Learning, którą testują w samochodach autonomicznych. W kolejnej prezentacji profesor Piotr Sankowski (również MIM UW i spin-out MIM SOLUTIONS) przedstawił analizę behawioralną i przykład jej implementacji w jednym ze sklepów internetowych co pozwoliło zwiększyć jego zyski. Dr Marek Michalewicz (Dyrektor Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW) mówił o życiu danych i wielkich możliwościach ICM UW we współpracy z biznesem. Korzyści z wyników badań, które udało się skomercjalizować w swojej spółce spin-off Centrum Rafinacji Informacji przedstwił Profesor Włodzimierz Gogołek (Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW). Prócz możliwości przewidywania przyszłości i trendów na podstawie nie ustrukturyzowanych danych, jakie daje technologia opracowana przez zespół z WIiB UW, możliwe jest również znaczne ograniczenie kosztów działalności firm.

Gośćmi specjalnymi Klubu Innowacji UW byli przedstawicie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Banku Pekao S.A. oraz firmy e-Secure.

W 2050 roku ludność na Ziemi będzie potrzebować dwukrotnie więcej żywności niż obecnie, a na razie wszystko wskazuje na to, że będzie się jej produkować mniej – nawet o 25% niż dziś. Już teraz głód dotyka około miliarda mieszkańców naszej planety, a blisko dwa miliardy cierpią z powodu niedożywienia.

W celu znalezienia rozwiązań palących problemów globalnych Unia Europejska utworzyła Europejski Instytut Innowacji i Technologii. To jedyna w swoim rodzaju inicjatywa UE, która integruje instytucje szkolnictwa wyższego, laboratoria badawcze i przedsiębiorstwa, aby tworzyć transgraniczne wspólnoty wiedzy i innowacji w najistotniejszych obszarach tematycznych. EIT Food łączy partnerów z najlepszych przedsiębiorstw, uniwersytetów, instytutów i ośrodków badawczych w 13 krajach Europy.

Przeczytaj więcej

Klub Innowacji Plus to rozwinięcie formatu działającego od ponad roku Klubu Innowacji UW i efekt współpracy Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego (PACTT) i Centrum Transferu Technologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. FEDERACJA DLA ZDROWIA to pierwsze tego typu spotkanie w nowej formie. Jest to wydarzenie łączące świat nauki z dwóch warszawskich uczelni ze światem biznesu.

Przeczytaj więcej

Naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej, którzy założyli spółki spin-off, przedstawiali rozwiązania wspierające ochronę środowiska. Potencjał prezentowanych innowacji rozwiązań jest ogromny, jednak do pełnego sukcesu potrzeba większego zaangażowania ze strony przemysłu, biznesu i administracji państwowej.

W ramach spotkania Klubu Innowacji Uniwersytetu Warszawskiego przy współpracy Politechniki Warszawskiej, w Centrum Współpracy i Dialogu UW odbyło się spotkanie naukowców z biznesem. Przedsiębiorcy i inwestorzy mogli zapoznać się z akademickimi spółkami spin-off, które oferują usługi i rozwiązania wspomagające ochronę środowiska. W ratowanie klimatu angażują się naukowcy z niemal wszystkich dyscyplin naukowych. Ich pomysły, wynalazki i usługi są komercjalizowane m.in. poprzez uniwersyteckie start-upy.

Przeczytaj więcej

Dołącz do grona klubowiczów

Poczet Członków Klub Innowacji Uniwersytetu Warszawskiego z każdym dniem staje się liczniejszy. Do dnia dzisiejszego dołączyło do nas ponad 200 przedstawicieli firm i instytucji , wśród których są między innymi (alfabetycznie): 

0
Członków Klubu Innowacji UW

ABC Data S.A., Accor Hotels, Astra Zeneca, Bank Handlowy w Warszawie, Centrum Badań i Innowacji Skanska S.A., CitiHandlowy, GE Poland, Grupa Adamed, Grupa Cyfrowego Polsatu, Lafarge Cement S.A., Leroy Merlin, LOTOS Lab, Neuca, Orbis S.A., PAIH S.A., PFR, PGB S.A., PGE S.A., PGNiG S.A., PKN ORLEN S.A., PKP ENERGETYKA S.A., Polpharma, Roche Polska Sp. z o.o., Selvita, T-Mobile Polska S.A., Ursus S.A., Urząd m. st. Warszawy, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego…

Wypełnij formularz

i dołącz do Klubu Innowacji UW

Członkostwo w Klubie - czy warto?

Członkostwo w Klubie oferuje dostęp do zorganizowanej sieci współpracy działającej w środowisku naukowym i biznesowym, umożliwiającym wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych. Pozwala na integrację z innymi podmiotami, budowanie wartościowych relacji i otwiera nowe kanały dotarcia do potencjalnych klientów, dostawców, inwestorów, kooperantów. To miejsce spotkań ekspertów reprezentujących firmy z różnych obszarów oraz przedstawicieli nauki najbardziej prestiżowego polskiego ośrodka akademickiego.

Możliwość dialogu z decydentami i organami administracji państwowej oznacza wywieranie wpływu na otoczenie prawno-instytucyjne. Działalność Klubu ma zwiększać świadomość społeczeństwa w zakresie roli innowacji w gospodarce, co ma bezpośredni wpływ na budowanie i wzmacnianie wizerunku jego Członków.

Obszary współpracy

Współpraca z Klubem Innowacji UW to możliwość realizacji wspólnych działań na wielu płaszczyznach.

HEADHUNTING

 • Wsparcie w działaniach rekrutacyjnych i Employer Branding
 • Akademie wiedzy
 • Praktyki
 • Staże
 • Koła Naukowe
 • Uczelniane Programy Ambasadorskie
 • Projekty Studenckie

NETWORKING

 • Matchmaking Nauka/Biznes/Administracja
 • Wsparcie w relacjach biznes – administracja
 • Wsparcie w relacjach MŚP – korporacje
 • Kwartalne spotkania Klubowe

PROMOCJA

 • Efektywna współpraca marketingowa i PR oraz szerokie dotarcie do mediów i opinii publicznej
 • Certyfikacje współpracy z polską nauką
 • Partnerstwo publiczno-prywatne

TRANSFER WIEDZY

 • Dedykowany dla firmy koordynator, dostosowuje ofertę do wymagań, prowadzi research innowacyjnych projektów zgodnie z zapotrzebowaniem (usługa w ramach one-stop-shop dostarczana przez Porozumienie Akademickich Centrów Transferu Technologii, które zrzesza blisko 70 uczelni i jednostek naukowych z całej Polski oferując dostęp do ponad 65 000 naukowców i ponad 14 000 patentów i zgłoszeń patentowych)
 • Monitoring informacji z zakresu innowacyjnych projektów i priorytet w dostępie do informacji o nowych wynalazkach i zgłoszeniach patentowych
 • Naukowe wsparcie projektów biznesowych w obszarach specjalistycznych, dostęp do ekspertów z wybranych dziedzin
 • Testowanie projektów biznesowych
 • Możliwość wykorzystania społeczności studenckiej do badań rynkowych

Kwartalne spotkania Klubowe

Jednym z głównych działań Klubu Innowacji UW jest organizacja kwartalnych spotkań klubowych. Wydarzenia  odbywające się w przestrzeniach uniwersyteckich (Kampus Główny, Kampus Ochota, BUW, CWiD) mają formułę otwartych spotkań, na których prezentowane są projekty naukowe o największym potencjale komercjalizacyjnym oraz najbardziej obiecujące uniwersyteckie spółki spin-off. Spotkania gromadzą gości z różnych środowisk i są realizowane według klucza tematycznego. Dotychczas zrealizowaliśmy spotkania m.in. w takich dziedzinach jak: Med-Tech, AI i Big Data, Food & Agriculture, Life Science, Energia.

Rosnące zainteresowanie Klubem spowodowało potrzebę rozszerzenia formuły. Tak powstał Klub Innowacji PLUS, który jest organizowany przez UW we współpracy z innymi uczelniami warszawskimi (a w perspektywie także z jednostkami z całej Polski). Spotkania Klubu Innowacji PLUS prezentując wspólny potencjał naukowy w danej dziedzinie i połączone możliwości zaplecza badawczo-infrastrukturalnego stanowią pełniejszą i bardziej atrakcyjną ofertę dla otoczenia społeczno-gospodarczego.

Do realizacji każdego spotkania Klubu Innowacji zapraszamy partnera komercyjnego. Dotychczas byli to m.in. BNP Paribas, eSecure, Novartis, Bank PeKaO, InnoEnergy.

Nasze wydarzenia Klubowe spotykają się też z zainteresowaniem ze strony mediów.