tel. +48 22 55 40 730

Podsumowanie projektu „FIRE i UOTT – razem dla rozwoju przedsiębiorczości akademickiej”

30 czerwca 2020 r. zakończy się trwający od września 2018 r. projekt „FIRE i UOTT – razem dla rozwoju przedsiębiorczości akademickiej” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego i przez UW ze środków własnych.

Projekt o wartości blisko 2 mln złotych był skierowany do sektora MŚP. Wśród beneficjentów znalazły się też spółki spin-off założone przy Uniwersytecie Warszawskim.

Projekt realizowany był w partnerstwie Fundacji FIRE (lidera, obecna jego nazwa to FIRG – Forum Innowacyjnego Rozwoju Gospodarczego) oraz Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego (partnera) na podstawie umowy zawartej z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Projektów Unijnych (MJWPU). Obecność UOTT UW pozwoliła ukierunkować finansowanie m.in. na przedsiębiorczość akademicką, w tym kilka spółek spin-off UW.

Środki na specjalistyczne usługi wspierające młode przedsiębiorstwa

Środki projektu zostały przeznaczone na profesjonalne usługi B2B realizowane na potrzeby przedsiębiorców mających swoje siedziby na terenie woj. mazowieckiego. Co ważne, z punktu widzenia beneficjentów programu, wszystkie usługi były świadczone bezpłatnie w ramach pomocy de minimis. Ze środków mogły skorzystać tylko podmioty młode, czyli założone nie więcej niż 2 lata przed przystąpieniem do programu, planujące wdrożenie innowacji technologicznych.

„Projekt wspierał przedsiębiorstwa w ich początkowej fazie rozwoju, dlatego był niejako skrojony na potrzeby młodych oraz nowozakładanych spółek spin-off powstających przy uczelniach, w tym oczywiście przy Uniwersytecie Warszawskim. Wśród usług realizowanych w ramach projektu znalazły się różnego rodzaju działania napędzające rozwój, na które często młodym firmom brakuje środków – szeroko pojęte doradztwo, marketing i promocja, szkolenia, wsparcie w pozyskiwaniu kapitału, budowaniu strategii, organizacji ochrony patentowej czy ustalaniu stanu techniki” – wyjaśnia dr Robert Dwilińśki, Dyrektor UOTT UW.

Wśród beneficjentów będących spółkami spin-off UW znalazły się między innymi:

  • ExploRNA sp. z o.o.,
  • Inelco sp.z o.o.,
  • Lecturus sp. z o.o.,
  • Matariki Bioscience, Microanalysis sp. z o.o.,
  • Nephrolab PLUS sp. z o.o.,
  • Project 42 sp. z o.o.,
  • Quant_KIT sp. z o.o.,
  • Smarter Diagnostics sp. z o.o.

Łącznie z darmowych usług B2B skorzystało 26 firm – do obsługi projektu w UOTT przeprowadzono 47 postępowań przetargowych, które pozwoliły wyłonić wykonawców usług.

Ewaluacja projektu

Projekt spowodował, że przedsiębiorstwa zdobyły dodatkowy potencjał do rozwoju – głównie poszerzenia rynków zbytu na swoje produkty i usługi, ale też do przyspieszenia procesu wdrażania innowacji. Projekt poddano badaniu ewaluacyjnemu, które wśród beneficjentów przeprowadził Ośrodek Badań Społecznych „INDEKS”. Z ewaluacji wynikają m.in. następujące dane: ……..

Cały artykuł przeczytasz na stronie: https://oferta.uw.edu.pl/FIRE-UOTT-razem-dla-rozwoju-przedsiebiorczosci-akademickiej