tel. +48 22 55 40 730

Podsumowanie Akademii Efektywnych Badań Przedklinicznych PACTT-Pfizer

Filmowe podsumowanie Akademii PACTT-Pfizer, która przez ostatnie pół roku odbywała się na Kampusie Ochota Uniwersytetu Warszawskiego. 

Celem projektu było podnoszenie świadomości polskich naukowców z dziedzin okołomedycznych i pracowników centrów transferu technologii z PACTT w zakresie najnowszych europejskich procedur i wymogów formalnych prowadzenia badań przedklinicznych, a tym samym prowadzenie badań zgodnie z zapotrzebowaniem największych firm farmaceutycznych, co będzie miało wpływ na nawiązywanie szerszej współpracy na polu naukowo-biznesowym.

Akademia PACTT-Pfizer to program, który:

  • współtworzony jest przez instytucje, uczelnie i biznes,
  • wspiera innowacyjność polskiej nauki na każdym poziomie,
  • obala mity,
  • pokazuje, że współpraca nauki i biznesu w Polsce nie jest fikcją,
  • instytucje publiczne podejmują dialog z biznesem.

Film dostępny na profilu PACTT, na LinkedIn


Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii jest aktywnym członkiem Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii (PACTT), do którego należy 69 polskich uczelni i instytutów naukowych. Więcej informacji na stronie www.pactt.pl