tel. +48 22 55 40 730

Czym jest wynalazek?

Wynalazek to rozwiązanie o charakterze technicznym cechujące się:

  • Nowością – wynalazek uważa się za nowy jeśli nie jest on częścią stanu techniki (brak ujawnienia identycznego rozwiązania podanego do publicznej wiadomości w dowolnej formie);
  • Poziomem wynalazczym – wynalazek nie wynika dla znawcy w sposób oczywisty ze stanu techniki;
  • Możliwością przemysłowego zastosowania – wytwór lub sposób wg wynalazku, który może być wykorzystywany w działalności przemysłowej lub rolnictwie.

Wynalazkiem mogą być również wytwory (zdeterminowane przestrzennie i nie), sposoby (technologie wytworzenia), zastosowania.

    

Zgłoś się do UOTT w celu określenia kolejnych etapów związanych z ochroną wynalazku. Aby ułatwić Ci szybsze uzyskanie opinii UOTT o potencjale patentowym Twojego rozwiązania, pobierz, wypełnij i prześlij do nas formularz Powiadomienia o Rezultacie Twórczym.

W ciągu kilku dni otrzymasz opinię odnośnie twojego wynalazku. Jeżeli termin miałby się wydłużyć, na pewno zostaniesz o tym poinformowany.

Jeżeli opinia będzie pozytywna przystępujemy do procesu przygotowania zgłoszenia patentowego. Nie martw się, UOTT zajmie się wszystkimi formalnymi kwestiami. W odpowiednim momencie poprosimy Cię jedynie o wypełnienie kilku niezbędnych dokumentów. Twoją główną rolą będzie merytoryczne wsparcie rzecznika patentowego przy opracowywaniu zgłoszenia patentowego.

W przypadku innej opinii, UOTT wskaże rekomendacje dotyczące modyfikacji Twoich wyników badań.

Zgłoszenie jest gotowe. Dokonujemy zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym RP lub innym właściwym urzędzie poza granicami Polski.

Wynalazek został zgłoszony w urzędzie patentowym.

Po dacie zgłoszenia możesz informacje na temat wynalazku: opublikować, przedstawiać na wystąpieniach publicznych (np. konferencjach, seminariach) oraz wystawiać na targach.